Skip to main content

Nejčastější dotazy k nástroji Translation Wiki

Obsah


Přehled

K čemu slouží nástroj Translation Wiki?

Translation Wiki je editační nástroj umožňující uživatelům přidávat návrhy překladů s cílem zlepšit jejich kvalitu na úrovni vět.

Nástroj Translation Wiki umožňuje upravovat jednotlivé věty a zlepšovat tak kvalitu přeloženého textu. Zaslané návrhy kontrolují moderátoři. Pokud daný návrh vyhodnotí jako nejvhodnější překlad, je tento překlad schválen a následně použit ve všech výskytech dané věty.

Návrhy pomocí nástroje Translation Wiki můžete zasílat na jakékoli stránce knihovny MSDN, v jejíž horní části se zobrazuje upozornění na možnost úprav.

Kdo může přispívat pomocí nástroje Translation Wiki?

Kdokoli s účtem Microsoft (dříve označovaným jako Windows Live ID). Věty je možné upravovat až po přihlášení pomocí účtu Microsoft. Pokud nemáte účet Microsoft, můžete se zaregistrovat zde. Po prvním přihlášení s použitím účtu Microsoft s cílem upravit větu pomocí nástroje Translation Wiki se zobrazí výzva k poskytnutí souhlasu s podmínkami uvedenými v Licenční smlouvě s koncovým uživatelem. Je také nutné poskytnout souhlas s  Pravidly chování.

Zpět nahoru


Hodnocení

Dostává se za úpravy strojově přeloženého obsahu hodnocení?

Ano. Pokud si prostřednictvím svého účtu Microsoft vytvoříte profil na webu MSDN, veškeré úpravy, které provedete v nástroji Translation Wiki, se vám budou započítávat do bodů a ocenění na profilové stránce. Pokud nemáte profil na webu MSDN, můžete se zaregistrovat zde. Další informace o bodech a oceněních udělovaných za příspěvky v nástroji Translation Wiki naleznete na stránce Nejčastější dotazy k profilům. Činnost nejlepších přispěvatelů vyzdvihuje také domovská stránka komunitních překladů nebo se jim může dostat zvláštního uznání v  blogu týmu pro lokalizaci obsahu pro vývojáře.

Mám profil na webu MSDN. Kde najdu své aktivity a ocenění za příspěvky v nástroji Translation Wiki?

Přejděte na stránku http://social.msdn.microsoft.com/profile/. Pokud jste přihlášeni pomocí účtu Microsoft, automaticky se otevře vaše profilová stránka. V opačném případě se profilová stránka zobrazí po přihlášení v horní části stránky.

Zpět nahoru


Úpravy obsahu

Co je možné upravovat pomocí nástroje Translation Wiki?

Pomocí nástroje Translation Wiki je možné upravovat vybraný obsah v knihovně MSDN:

Visual Studio 2010: Je možné upravovat strojově přeložený obsah pro portugalštinu (Brazílie), češtinu a turečtinu.

Visual Studio 2012: Je možné upravovat obsah přeložený překladatelem i strojově přeložený obsah pro všechny vývojářské nástroje a všechny jazyky.

Jak poznám, jestli je možné pomocí nástroje Translation Wiki upravit článek přeložený překladatelem nebo strojově přeložený článek?

V horní části stránky naleznete upozornění zvýrazněné žlutou barvou. Při umístění ukazatele myši nad jednotlivé věty se také zobrazí popisek (Navrhnout lepší překlad).

Jak mohu upravovat obsah?

Překlady je možné navrhovat pro jednotlivé věty. Po umístění ukazatele myši nad větu v podokně s přeloženým textem se zobrazí odkaz umožňující zadat lepší návrh. Kliknutím na tento odkaz otevřete editor. Po zadání překladu věty klikněte na tlačítko Odeslat.

Je možné upravovat veškerý obsah na stránce?

Určité části obsahu nelze upravovat, pokud by případný návrh překladu nepřispěl k vyšší hodnotě obsahu nebo narušil konzistenci mezi propojenými tématy. V závislosti na obsahu například nemusí být možné upravovat nadpisy témat, bloky s příklady syntaxe či programového kódu nebo hypertextové odkazy.

Jak poznám, jestli už někdo nenavrhl překlad určité věty?

Po otevření editoru se zobrazí všechny návrhy překladu dané věty.

Zpět nahoru


Informace o moderátorech

Kdo je to moderátor?

Moderátoři mohou schvalovat a zamítat návrhy překladů. Jakýkoli překlad zadaný moderátorem je schválen automaticky. Moderátoři také zodpovídají za to, že obsah bude přeložen s použitím správné terminologie a stylu společnosti Microsoft. Moderátoři mohou vyhledávat schválenou terminologii společnosti Microsoft na webu Microsoft Language Portal a prostudovat si pokyny k jazykovým stylům v dokumentu Microsoft Style Guide.

Jak se mohu stát moderátorem?

Moderátoři musejí mít velmi dobré překladatelské schopnosti. Pokud máte zájem stát se moderátorem a zadali jste alespoň 10 návrhů překladů, vyplňte tento formulář a vaši žádost posoudíme.

Moderování návrhů překladů

Uživatelé s rolí moderátora nebo správce nástroje Translation Wiki mohou kontrolovat nevyřízené návrhy podle skupin produktů na adrese http://msdn.microsoft.com/library/mt/moderation.

Zpět nahoru


Právní dokumentace

Příspěvky v nástroji Translation Wiki jsou poskytovány podle stejných pravidel a licenčních ujednání, jaká platí pro obsah vytvářený komunitou.

Zpět nahoru