Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda StringConverter.CanConvertFrom (ITypeDescriptorContext, Type)

.NET Framework (current version)
 

Získává hodnotu určující, zda lze tento převaděč objekt v typu daného zdroje převést na řetězec pomocí určeného kontextu.

Obor názvů:   System.ComponentModel
Sestavení:  System (v System.dll)

public override bool CanConvertFrom(
	ITypeDescriptorContext context,
	Type sourceType
)

Parametry

context
Type: System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext

ITypeDescriptorContext Který poskytuje kontext formátu.

sourceType
Type: System.Type

A Type která představuje typ, chcete-li převést z.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud tento převaděč můžete provést převod; jinak false.

context Parametr lze použít k extrahování Další informace o prostředí tento převaděč je vyvolávána z. To může být null, takže vždy zkontrolujte. Navíc lze vrátit vlastnosti objektu kontextu null.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: