Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Assembly.GetName ()

.NET Framework (current version)
 

Získá AssemblyName pro toto sestavení.

Obor názvů:   System.Reflection
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public virtual AssemblyName GetName()

Návratová hodnota

Type: System.Reflection.AssemblyName

Objekt, který obsahuje plně analyzovanou zobrazovaný název pro toto sestavení.

FileIOPermission

for access to the path of the assembly. Associated enumeration: F:System.Security.Permissions.FileIOPermissionAccess.PathDiscovery

Univerzální platforma Windows
K dispozici od 8
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Přenosná knihovna tříd
Podporováno v: přenosné platformy .NET
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Windows Phone
K dispozici od 8.1
Zpět na začátek
Zobrazit: