Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda TypeConverter.ConvertTo (Object, Type)

.NET Framework (current version)
 

Převede objekt dané hodnoty do zadaného typu pomocí argumentů.

Obor názvů:   System.ComponentModel
Sestavení:  System (v System.dll)

public object ConvertTo(
	object value,
	Type destinationType
)

Parametry

value
Type: System.Object

Object Pro převod.

destinationType
Type: System.Type

Type Převést value parametr.

Návratová hodnota

Type: System.Object

Object Převedená hodnota, která představuje.

Exception Condition
ArgumentNullException

destinationType Parametr je null.

NotSupportedException

Nelze provést převod.

Nejběžnějším typem převést do a z je objekt řetězce. Tato implementace volá ToString na objektu, pokud je objekt platný, a pokud cílový typ je řetězec.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Zpět na začátek
Zobrazit: