Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Convert.ToString – metoda

Zadaná hodnota se převede na jeho znázornění odpovídající řetězec.

Tento člen je přetížen. Podrobnější informace o tomto členu, včetně syntaxe, způsobu použití a příkladů, získáte kliknutím na název v seznamu přetížení.

  Název Popis
Veřejná metoda ToString() Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt. (Zděděno z Object.)
Veřejná metoda Statický člen ToString(Boolean) Zadaná logická hodnota se převede na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Byte) Hodnoty zadané číslo bez znaménka 8 bitů převede na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Char) Převede hodnotu zadaný znak Unicode na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(DateTime) Převede hodnotu zadanou DateTime na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Decimal) Převede hodnoty zadané desetinné číslo na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Double) Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou dvojitou přesností na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Int16) Převede hodnotu zadanou podepsané celé 16bitové na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Int32) Převede hodnotu zadanou 32bitové znaménkem na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Int64) Převede hodnotu zadaný 64bitové znaménkem na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Object) Hodnota zadaný objekt se převede na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(SByte) Převede hodnotu zadanou 8bitové znaménkem na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Single) Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchá přesnost na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(String) Vrátí instanci zadaný řetězec; žádný skutečný převod je prováděn.
Veřejná metoda Statický člen ToString(UInt16) Převede hodnotu zadanou celé číslo bez znaménka 16 bitů na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(UInt32) Převede hodnotu zadanou celé číslo bez znaménka 32bitové na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(UInt64) Hodnoty zadané číslo bez znaménka 64bitové převede na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Boolean, IFormatProvider) Zadaná logická hodnota se převede na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Byte, IFormatProvider) Hodnoty zadané číslo bez znaménka 8 bitů převede na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Byte, Int32) Hodnotu celé číslo bez znaménka 8 bitů převede na jeho znázornění odpovídající řetězec se zadaným základem.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Char, IFormatProvider) Převede hodnotu zadaný znak Unicode na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Veřejná metoda Statický člen ToString(DateTime, IFormatProvider) Převede hodnotu zadanou DateTime na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Decimal, IFormatProvider) Převede hodnoty zadané desetinné číslo na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Double, IFormatProvider) Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou dvojitou přesností na jeho znázornění odpovídající řetězec.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Int16, IFormatProvider) Převede hodnotu zadanou podepsané celé 16bitové na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Int16, Int32) Převede hodnotu 16bitové celé číslo se znaménkem na jeho znázornění odpovídající řetězec se zadaným základem.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Int32, IFormatProvider) Převede hodnotu zadanou 32bitové znaménkem na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Int32, Int32) Převede hodnotu 32bitové znaménkem na jeho znázornění odpovídající řetězec se zadaným základem.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Int64, IFormatProvider) Převede hodnotu zadaný 64bitové znaménkem na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Int64, Int32) Převede hodnotu 64-bit znaménkem na jeho znázornění odpovídající řetězec se zadaným základem.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Object, IFormatProvider) Hodnota zadaný objekt se převede na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Veřejná metoda Statický člen ToString(SByte, IFormatProvider) Převede hodnotu zadanou 8bitové znaménkem na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Veřejná metoda Statický člen ToString(Single, IFormatProvider) Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchá přesnost na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Veřejná metoda Statický člen ToString(String, IFormatProvider) Vrátí instanci zadaný řetězec; žádný skutečný převod je prováděn.
Veřejná metoda Statický člen ToString(UInt16, IFormatProvider) Převede hodnotu zadanou celé číslo bez znaménka 16 bitů na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Veřejná metoda Statický člen ToString(UInt32, IFormatProvider) Převede hodnotu zadanou celé číslo bez znaménka 32bitové na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Veřejná metoda Statický člen ToString(UInt64, IFormatProvider) Hodnoty zadané číslo bez znaménka 64bitové převede na jeho znázornění odpovídající řetězec, pomocí zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.
Nahoru

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft