Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
WriteLine – metoda (Int32)
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

TextWriter.WriteLine – metoda (Int32)

Zapíše textové vyjádření znaménkem-4bajtová následovaný ukončovací znak řádku textový řetězec nebo datového proudu.

Obor názvů:  System.IO
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public virtual void WriteLine(
	int value
)

Parametry

value
Typ: System.Int32
4 bajtů znaménkem zapisovat.

VýjimkaPodmínka
ObjectDisposedException

TextWriter Je uzavřen.

IOException

Dojde k vstupně-výstupní chybě.

Textové vyjádření zadaná hodnota se vyrábí voláním Int32.ToString metody. TextWriter.FormatProvider Vlastnost, pokud není null, určuje formátování specifické pro jazykovou verzi.

Ukončení řádku je definován CoreNewLine pole.

Seznam běžných vstupně-výstupních úloh naleznete v tématu Obecné vstupně-výstupní úlohy.

.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Knihovny přenosných tříd

Podporováno v: Knihovny přenosných tříd

.NET pro aplikace pro Windows Store

Podporováno v: Windows 8

.NET pro aplikace pro Windows Phone

Podporováno v: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft