WriteLine – metoda (Int32)
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

TextWriter.WriteLine – metoda (Int32)

 

Zapíše reprezentace textu znaménkem 4 bajtů, za nímž následuje ukončení řádku na textový řetězec nebo datového proudu.

Obor názvů:   System.IO
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public virtual void WriteLine(
	int value
)

Parametry

value

Podepsaný integer 4 bajtů k zápisu.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Je uzavřen.

IOException

Dojde k vstupně-výstupní chybě.

Reprezentace textu je zadaná hodnota je vytvořen pomocí volání Int32.ToString metody. TextWriter.FormatProvider Vlastnost, pokud není null, určuje formátování specifických pro jazykovou verzi.

Ukončení řádku je definován CoreNewLine pole.

Seznam běžných vstupně-výstupních úloh naleznete v tématu Obecné vstupně-výstupní úlohy.

Universal Windows Platform
K dispozici od 4.5
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Portable Class Library
Podporováno v: portable .NET platforms
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Windows Phone
K dispozici od 8.1
Zpátky na začátek
Zobrazit:
© 2016 Microsoft