Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Convert.ToInt32 (Int16)

.NET Framework (current version)
 

Publikováno: srpen 2016

System_CAPS_notePoznámka

The .NET API Reference documentation has a new home. Visit the .NET API Browser on docs.microsoft.com to see the new experience.

Převede hodnotu zadané 16bitové číslo se znaménkem ekvivalentní 32bitové číslo se znaménkem.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public static int ToInt32(
	short value
)

Parametry

value
Type: System.Int16

16bitové číslo se znaménkem pro převod.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

32bitové znaménkem, které se rovná value.

Následující příklad převede každý prvek v poli celých čísel podepsaný 16bitové celé číslo.

short[] numbers= { Int16.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int16.MaxValue };
int result;

foreach (short number in numbers)
{
  result = Convert.ToInt32(number);
  Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
}
// The example displays the following output:
//  Converted the Int16 value -32768 to a Int32 value -32768.
//  Converted the Int16 value -1 to a Int32 value -1.
//  Converted the Int16 value 0 to a Int32 value 0.
//  Converted the Int16 value 121 to a Int32 value 121.
//  Converted the Int16 value 340 to a Int32 value 340.
//  Converted the Int16 value 32767 to a Int32 value 32767.

Univerzální platforma Windows
K dispozici od 8
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Přenosná knihovna tříd
Podporováno v: přenosné platformy .NET
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Windows Phone
K dispozici od 8.1
Zpět na začátek
Zobrazit: