EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

Games Explorer Programming Reference

This section provides reference topics for Games Explorer-based programming in the Windows 7 environment.

In This Section

Windows Games Explorer Enumerations
Contains reference information about the enumerations used with Windows Games Explorer
Windows Games Explorer Interfaces for Windows 7
Contains reference information for the component object model (COM) interfaces provided by the DirectX 3D 11 Games Explorer library
Games Explorer Defined Constants
Provides reference on the Games Explorer defined constants.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: