Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity Fields

The WebSecurity type exposes the following members.

  NameDescription
Public field Static member EnableSimpleMembershipKey Představuje klíč k hodnotě enableSimpleMembership ve vlastnosti AppSettings.
Top
Zobrazit: