Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.RequireRoles Method

Pokud není aktuální uživatel ve všech zadaných rolích, nastaví stavový kód protokolu HTTP na 401 (neautorizováno).

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static void RequireRoles(
	params string[] roles
)

Parameters

roles
Type: System.String[]
Role ke kontrole. Aktuální uživatel musí být ve všech rolích předaných v tomto parametru.

ExceptionCondition
InvalidOperationException

Nebyla volána metoda SimpleMembershipProvider.Initialize(String, NameValueCollection).

– nebo –

Nebyla volána metoda InitializeDatabaseConnection().

– nebo –

Zprostředkovatel členství SimpleMembershipProvider není registrován v konfiguraci vašeho webu. Další informace vám poskytne správce systému vašeho webu.

Tato metoda ověřuje, zda je uživatel členem všech zadaných rolí. Pokud není aktuální uživatel členem všech zadaných rolí, je stav protokolu HTTP nastaven na 401 (neautorizováno).

Chcete-li ověřit, zda je uživatel ověřený, použijte metodu RequireAuthenticatedUser(). Chcete-li ověřit, zda je aktuální uživatel konkrétní uživatel (pomocí ID nebo uživatelského jména), použijte metodu RequireUser().

Zobrazit: