Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.RequireAuthenticatedUser Method

Pokud není uživatel ověřen, nastaví stav protokolu HTTP na 401 (neautorizováno).

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static void RequireAuthenticatedUser()

Tato metoda ověří, zda je aktuální uživatel ověřen. Pokud není aktuální uživatel ověřen, stav protokolu HTTP je nastaven na 401 (neautorizováno).

Chcete-li ověřit, zda je aktuální uživatel konkrétní uživatel (pomocí ID nebo uživatelského jména), použijte metodu RequireUser(). Chcete-li ověřit, zda je uživatel členem role nebo sady rolí, použijte metodu RequireRoles(String[]).

Příklad použití metody RequireAuthenticatedUser() naleznete v souboru Logout.cshtml v šabloně Starter Site (Počáteční web).

Zobrazit: