Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.GetUserId Method

Vrátí ID uživatele na základě zadaného uživatelského jména.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static int GetUserId(
	string userName
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno.

Return Value

Type: System.Int32
ID uživatele.

ExceptionCondition
InvalidOperationException

Nebyla volána metoda SimpleMembershipProvider.Initialize(String, NameValueCollection).

– nebo –

Nebyla volána metoda InitializeDatabaseConnection().

– nebo –

Zprostředkovatel členství SimpleMembershipProvider není registrován v konfiguraci vašeho webu. Další informace vám poskytne správce systému vašeho webu.

ID představuje klíč, pod kterým je uložen uživatelský profil. Stejné ID slouží k identifikaci uživatele v tabulce uživatelských profilů a v tabulce členství.

Zobrazit: