Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.GeneratePasswordResetToken Method

Vygeneruje token pro reset hesla, který lze uživateli poslat e-mailem.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static string GeneratePasswordResetToken(
	string userName,
	int tokenExpirationInMinutesFromNow
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno.
tokenExpirationInMinutesFromNow
Type: System.Int32
(Volitelné) Čas v minutách, dokud nevyprší platnost tokenu pro reset hesla. Výchozí hodnota je 1440 (24 hodin).

Return Value

Type: System.String
Token odeslaný uživateli.

ExceptionCondition
InvalidOperationException

Nebyla volána metoda SimpleMembershipProvider.Initialize(String, NameValueCollection).

– nebo –

Nebyla volána metoda InitializeDatabaseConnection().

– nebo –

Zprostředkovatel členství SimpleMembershipProvider není registrován v konfiguraci vašeho webu. Další informace vám poskytne správce systému vašeho webu.

Pokud uživatelé zapomenou své heslo, mohou si vyžádat nové. Chcete-li poskytnou nové heslo, postupujte následovně:

  1. Vytvořte stránku pro reset hesla, která obsahuje pole, kde mohou uživatelé zadat svou e-mailovou adresu.

  2. Jakmile uživatel na stránce pro reset hesla zadá svou e-mailovou adresu, ověřte, zda tato e-mailová adresa představuje platného uživatele. Pokud ano, vygenerujte token pro reset hesla zavoláním metody GeneratePasswordResetToken(String, Int32).

  3. Vytvořte hypertextový odkaz, který odkazuje na potvrzovací stránku vašeho webu, a který obsahuje token jako parametr s řetězcem dotazu v URL odkazu.

  4. Pošlete tento odkaz uživateli v e-mailové zprávě. Jakmile uživatel obdrží e-mailovou zprávu, může kliknutím na tento odkaz vyvolat potvrzovací stránku.

  5. Vytvořte potvrzovací stránku, která extrahuje token z parametru URL, a která umožní uživateli zadat nové heslo.

  6. Jamile uživatel odešle nové heslo, zavolejte metodu ResetPassword(String, String) a předejte token pro reset hesla a nové heslo. Pokud je token platný, heslo bude resetováno. Pokud token není platný (například skončila jeho platnost), zobrazí se chybová zpráva.

Šablona Starter Site (Počáteční web) obsahuje stránky, které ukazují jak resetovat heslo pomocí metody GeneratePasswordResetToken(String, Int32). Počáteční popisované kroky jsou v souboru ForgotPassword.cshtml a následné kroky jsou v souboru PasswordReset.cshtml.

Zobrazit: