Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.EnableSimpleMembershipKey Field

Představuje klíč k hodnotě enableSimpleMembership ve vlastnosti AppSettings.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static readonly string EnableSimpleMembershipKey

Pole EnableSimpleMembershipKey obsahuje řetězec pouze pro čtení „enableSimpleMembership“.

Zobrazit: