Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.ChangePassword Method

Změní heslo pro zadaného uživatele.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static bool ChangePassword(
	string userName,
	string currentPassword,
	string newPassword
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno.
currentPassword
Type: System.String
Aktuální heslo pro uživatele.
newPassword
Type: System.String
Nové heslo.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud je heslo úspěšně změněno, jinak hodnota false.

ExceptionCondition
InvalidOperationException

Nebyla volána metoda SimpleMembershipProvider.Initialize(String, NameValueCollection).

– nebo –

Nebyla volána metoda InitializeDatabaseConnection().

– nebo –

Zprostředkovatel členství SimpleMembershipProvider není registrován v konfiguraci vašeho webu. Další informace vám poskytne správce systému vašeho webu.

Příklad použití metody ChangePassword(String, String, String) naleznete v souboru ChangePassword.cshtml v šabloně Starter Site (Počáteční web).

Zobrazit: