Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider Properties

The SimpleMembershipProvider type exposes the following members.

  NameDescription
Public property ApplicationName Získá nebo nastaví název aplikace. (Overrides MembershipProvider.ApplicationName.)
Public property Description (Inherited from ProviderBase.)
Public property EnablePasswordReset Získá hodnotu udávající, zda zprostředkovatel členství uživatelům umožňuje resetovat jejich hesla. (Overrides MembershipProvider.EnablePasswordReset.)
Public property EnablePasswordRetrieval Získá hodnotu udávající, zda zprostředkovatel členství uživatelům umožňuje načíst jejich hesla. (Overrides MembershipProvider.EnablePasswordRetrieval.)
Public property MaxInvalidPasswordAttempts Získá počet neplatných pokusů o zadání hesla nebo odpovědi k heslu, které jsou povoleny před zablokováním uživatele členství. (Overrides MembershipProvider.MaxInvalidPasswordAttempts.)
Public property MinRequiredNonAlphanumericCharacters Získá minimální počet speciálních (jiných než alfanumerických) znaků, které musí obsahovat heslo. (Overrides MembershipProvider.MinRequiredNonAlphanumericCharacters.)
Public property MinRequiredPasswordLength Získá minimální délku, která je požadována pro heslo. (Overrides MembershipProvider.MinRequiredPasswordLength.)
Public property Name (Inherited from ProviderBase.)
Public property PasswordAttemptWindow Získá počet minut, během kterých je povolen maximální počet neplatných pokusů o zadání hesla nebo zodpovězení bezpečnostní otázky před zablokováním uživatelského účtu. (Overrides MembershipProvider.PasswordAttemptWindow.)
Public property PasswordFormat Získá hodnotu, která udává formát pro ukládání hesel. (Overrides MembershipProvider.PasswordFormat.)
Public property PasswordStrengthRegularExpression Získá regulární výraz, který slouží k vyhodnocení složitosti hesla. (Overrides MembershipProvider.PasswordStrengthRegularExpression.)
Public property RequiresQuestionAndAnswer Získá hodnotu udávající, zda zprostředkovatel členství vyžaduje, aby za účelem resetu a načtení hesla zodpověděl bezpečnostní otázku. (Overrides MembershipProvider.RequiresQuestionAndAnswer.)
Public property RequiresUniqueEmail Získá hodnotu udávající, zda zprostředkovatel členství pro každé uživatelské jméno vyžaduje jedinečnou e-mailovou adresu. (Overrides MembershipProvider.RequiresUniqueEmail.)
Public property UserIdColumn Získá nebo nastaví název sloupce databáze obsahujícího ID uživatelů.
Public property UserNameColumn Získá nebo nastaví název sloupce databáze obsahujícího uživatelská jména.
Public property UserTableName Získá nebo nastaví název tabulky databáze obsahující uživatelské informace.
Top
Zobrazit: