Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider Methods

The SimpleMembershipProvider type exposes the following members.

  NameDescription
Public method ChangePassword Změní heslo pro zadaný členský účet. (Overrides MembershipProvider.ChangePassword(String, String, String).)
Public method ChangePasswordQuestionAndAnswer Změní otázku a odpověď hesla pro zadaný účet. (Overrides MembershipProvider.ChangePasswordQuestionAndAnswer(String, String, String, String).)
Public method ConfirmAccount(String) Aktivuje členský účet čekající na schválení. (Overrides ExtendedMembershipProvider.ConfirmAccount(String).)
Public method ConfirmAccount(String, String) Určuje, zda účet uživatele je potvrzen. (Overrides ExtendedMembershipProvider.ConfirmAccount(String, String).)
Public method CreateAccount(String, String) Vytvoří nový uživatelský účet pomocí zadaného uživatelského jména a hesla. (Inherited from ExtendedMembershipProvider.)
Public method CreateAccount(String, String, Boolean) Vytvoří nový uživatelský účet pomocí zadaného uživatelského jména a hesla. (Overrides ExtendedMembershipProvider.CreateAccount(String, String, Boolean).)
Public method CreateOrUpdateOAuthAccount Vytvoří nový členský účet OAuth nebo aktualizuje existující členský účet OAuth. (Overrides ExtendedMembershipProvider.CreateOrUpdateOAuthAccount(String, String, String).)
Public method CreateUser Přidá zadaného uživatele do databáze členství. (Overrides MembershipProvider.CreateUser(String, String, String, String, String, Boolean, Object, MembershipCreateStatus).)
Public method CreateUserAndAccount(String, String) Vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet. (Inherited from ExtendedMembershipProvider.)
Public method CreateUserAndAccount(String, String, Boolean) Vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet. (Inherited from ExtendedMembershipProvider.)
Public method CreateUserAndAccount(String, String, IDictionary<String, Object>) Při přepsání v odvozené třídě vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet. (Inherited from ExtendedMembershipProvider.)
Public method CreateUserAndAccount(String, String, Boolean, IDictionary<String, Object>) Vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet. (Overrides ExtendedMembershipProvider.CreateUserAndAccount(String, String, Boolean, IDictionary<String, Object>).)
Protected method DecryptPassword (Inherited from MembershipProvider.)
Public method DeleteAccount Odstraní zadaný členský účet. (Overrides ExtendedMembershipProvider.DeleteAccount(String).)
Public method DeleteOAuthAccount Odstraní účet OAuth nebo OpenID se zadaným názvem zprostředkovatele a uživatelským ID zprostředkovatele. (Overrides ExtendedMembershipProvider.DeleteOAuthAccount(String, String).)
Public method DeleteOAuthToken Odstraní zadaný token OAuth. (Overrides ExtendedMembershipProvider.DeleteOAuthToken(String).)
Public method DeleteUser Odstraní zadaný uživatelský účet a volitelně odstraní veškerá data profilu, která souvisí s daným uživatelským účtem. (Overrides MembershipProvider.DeleteUser(String, Boolean).)
Protected method EncryptPassword(Byte[]) (Inherited from MembershipProvider.)
Protected method EncryptPassword(Byte[], MembershipPasswordCompatibilityMode) (Inherited from MembershipProvider.)
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method FindUsersByEmail Vrátí všechny uživatelské účty, jejichž e-mailová adresa odpovídá zadané e-mailové adrese. (Overrides MembershipProvider.FindUsersByEmail(String, Int32, Int32, Int32).)
Public method FindUsersByName Vrátí všechny uživatelské účty, jejichž název odpovídá zadanému uživatelskému jménu. (Overrides MembershipProvider.FindUsersByName(String, Int32, Int32, Int32).)
Public method GeneratePasswordResetToken(String) Vygeneruje token pro reset hesla, který lze uživateli poslat e-mailem. (Inherited from ExtendedMembershipProvider.)
Public method GeneratePasswordResetToken(String, Int32) Vygeneruje token pro reset hesla, který lze uživateli poslat e-mailem. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GeneratePasswordResetToken(String, Int32).)
Public method GetAccountsForUser Vrátí všechny členské účty OAuth, které jsou přidružené k zadanému uživatelskému jménu. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetAccountsForUser(String).)
Public method GetAllUsers Vrátí všechny uživatelské účty ve zdroji dat. (Overrides MembershipProvider.GetAllUsers(Int32, Int32, Int32).)
Public method GetCreateDate Vrátí datum a čas vytvoření zadaného uživatelského účtu. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetCreateDate(String).)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetLastPasswordFailureDate Vrátí datum a čas, kdy bylo pro určený uživatelský účet naposledy zadáno nesprávné heslo. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetLastPasswordFailureDate(String).)
Public method GetNumberOfUsersOnline Vrátí počet uživatelů, kteří právě používají aplikaci. (Overrides MembershipProvider.GetNumberOfUsersOnline().)
Public method GetOAuthTokenSecret Vrací tajný klíč tokenu OAuth. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetOAuthTokenSecret(String).)
Public method GetPassword Vrátí heslo pro zadaný uživatelský účet ze zdroje dat. (Overrides MembershipProvider.GetPassword(String, String).)
Public method GetPasswordChangedDate Vrátí datum a čas, kdy bylo pro zadaný členský účet naposledy změněno heslo. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetPasswordChangedDate(String).)
Public method GetPasswordFailuresSinceLastSuccess Vrátí počet pokusů o nesprávné zadání hesla pro zadaný uživatelský účet od posledního úspěšného přihlášení nebo od vytvoření uživatelského účtu. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetPasswordFailuresSinceLastSuccess(String).)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Public method GetUser(Object, Boolean) Vrátí informaci o uživatelském účtu pomocí zadaného ID uživatele a volitelně aktualizuje časové razítko poslední aktivity pro uživatelský účet. (Overrides MembershipProvider.GetUser(Object, Boolean).)
Public method GetUser(String, Boolean) Vrátí informaci o uživatelském účtu pomocí zadaného uživatelského jména a volitelně aktualizuje časové razítko poslední aktivity pro uživatelský účet. (Overrides MembershipProvider.GetUser(String, Boolean).)
Public method GetUserId Vrátí ID uživatele na základě zadaného uživatelského jména.
Public method GetUserIdFromOAuth Vrátí uživatelské ID pro zadaného zprostředkovatele účtu OAuth nebo OpenID a uživatelské ID zprostředkovatele. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetUserIdFromOAuth(String, String).)
Public method GetUserIdFromPasswordResetToken Vrátí ID pro uživatele na základě tokenu pro resetování hesla. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetUserIdFromPasswordResetToken(String).)
Public method GetUserNameByEmail Vrátí uživatelské jméno, které je přidruženo k zadané e-mailové adrese. (Overrides MembershipProvider.GetUserNameByEmail(String).)
Public method GetUserNameFromId Vrátí uživatelské jméno, které je přidruženo k zadanému uživatelskému ID. (Overrides ExtendedMembershipProvider.GetUserNameFromId(Int32).)
Public method HasLocalAccount Označuje, zda má uživatel místní účet. (Overrides ExtendedMembershipProvider.HasLocalAccount(Int32).)
Public method Initialize Inicializuje zprostředkovatele. (Overrides ProviderBase.Initialize(String, NameValueCollection).)
Public method IsConfirmed Vrátí hodnotu udávající, zda byl uživatelský účet potvrzen zprostředkovatelem. (Overrides ExtendedMembershipProvider.IsConfirmed(String).)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected method OnValidatingPassword (Inherited from MembershipProvider.)
Public method ReplaceOAuthRequestTokenWithAccessToken Nahrazuje token požadavku OAuth tokenem přístupu. (Overrides ExtendedMembershipProvider.ReplaceOAuthRequestTokenWithAccessToken(String, String, String).)
Public method ResetPassword Resetuje heslo pro uživatele na nové, automaticky vytvořené heslo. (Overrides MembershipProvider.ResetPassword(String, String).)
Public method ResetPasswordWithToken Resetuje heslo po ověření, že je zadaný token pro resetování hesla platný. (Overrides ExtendedMembershipProvider.ResetPasswordWithToken(String, String).)
Public method StoreOAuthRequestToken Ukládá token požadavku OAuth. (Overrides ExtendedMembershipProvider.StoreOAuthRequestToken(String, String).)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Public method UnlockUser Odemkne uživatelský účet, aby bylo možné ověřit uživatele členství. (Overrides MembershipProvider.UnlockUser(String).)
Public method UpdateUser Aktualizuje uživatelské informace. (Overrides MembershipProvider.UpdateUser(MembershipUser).)
Public method ValidateUser Ověří, zda zadaný uživatelský účet a heslo existuje. (Overrides MembershipProvider.ValidateUser(String, String).)
Top
Zobrazit: