Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.UnlockUser Method

Odemkne uživatelský účet, aby bylo možné ověřit uživatele členství.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override bool UnlockUser(
	string userName
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatel, jehož uživatelský účet chcete odemknout.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud byl účet odemknut, jinak hodnotafalse.

Metoda UnlockUser(String) odemkne uživatelský účet, který byl zamčený z důvodu velkého počtu nezdařených pokusů o zadání hesla.

NoteNote

Pokud byla třída SimpleMembershipProvider inicializována prostřednictvím volání do metody WebSecurity.InitializeDatabaseConnection() není tato metoda podporována a vyvolá výjimku NotSupportedException. Pokud však nebyla zavolána metoda WebSecurity.InitializeDatabaseConnection() a pokud jste svůj web nakonfigurovali na použití standardního poskytovatele členství prostředí ASP.NET, je tato metoda předána do standardního zprostředkovatele členství. Další informace naleznete v přehledu třídy SimpleMembershipProvider.

Zobrazit: