Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.ReplaceOAuthRequestTokenWithAccessToken Method

Nahrazuje token požadavku OAuth tokenem přístupu.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override void ReplaceOAuthRequestTokenWithAccessToken(
	string requestToken,
	string accessToken,
	string accessTokenSecret
)

Parameters

requestToken
Type: System.String
Token požadavku
accessToken
Type: System.String
Přístupový token.
accessTokenSecret
Type: System.String
Tajný klíč tokenu přístupu
Zobrazit: