Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.Initialize Method

Inicializuje zprostředkovatele.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override void Initialize(
	string name,
	NameValueCollection config
)

Parameters

name
Type: System.String
Popisný název zprostředkovatele.
config
Type: System.Collections.Specialized.NameValueCollection
Kolekce párů jméno/hodnoty představující atributy specifické pro zprostředkovatele.

ExceptionCondition
ArgumentNullException

Parametr config má hodnotu null.

ProviderException

Parametr config obsahuje nerozpoznaný atribut.

Zobrazit: