Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.DeleteOAuthToken Method

Odstraní zadaný token OAuth.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override void DeleteOAuthToken(
	string token
)

Parameters

token
Type: System.String
Token k odstranění
Zobrazit: