Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.DeleteOAuthAccount Method

Odstraní účet OAuth nebo OpenID se zadaným názvem zprostředkovatele a uživatelským ID zprostředkovatele.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override void DeleteOAuthAccount(
	string provider,
	string providerUserId
)

Parameters

provider
Type: System.String
Název zprostředkovatele účtu OAuth nebo OpenID.
providerUserId
Type: System.String
ID uživatele zprostředkovatele účtu OAuth nebo OpenID Toto není ID uživatele uživatelského účtu, ale ID uživatele zprostředkovatele účtu OAuth nebo Open ID.

ExceptionCondition
InvalidOperationException

Třída SimpleMembershipProvider byla inicializována pomocí volání do metody InitializeDatabaseConnection().

MembershipCreateUserException

Parametr username je prázdný.

– nebo –

Záznam uživatele, který koresponduje s parametrem username neexistuje v tabulce UserTableName (tabulka uživatelských profilů).

– nebo –

Databázová operace se nezdařila.

Zobrazit: