Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.DeleteAccount Method

Odstraní zadaný členský účet.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override bool DeleteAccount(
	string userName
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud byl účet odstraněn, jinak hodnotafalse.

ExceptionCondition
ArgumentException

Parametr username má hodnotu null nebo je prázdný.

InvalidOperationException

Třída SimpleMembershipProvider byla inicializována pomocí volání do metody InitializeDatabaseConnection().

Tato metoda odstraní záznam v tabulce členství (standardně webpages_Membership). Neodstraní data uživatelského profilu, který je přidružen k účtu.

Zobrazit: