Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FormsAuthenticationSettings Fields

The FormsAuthenticationSettings type exposes the following members.

  NameDescription
Public field Static member DefaultLoginUrl Klíč pro přístup k výchozí adrese URL pro přihlášení.
Public field Static member LoginUrlKey Klíč pro přístup ke klíči adresy URL pro přihlášení.
Public field Static member PreserveLoginUrlKey Klíč pro přístup k nastavení, které chrání výraz „login“ namísto jeho přepsání výrazem „logon“.
Top
Zobrazit: