Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FormsAuthenticationSettings.PreserveLoginUrlKey Field

Klíč pro přístup k nastavení, které chrání výraz „login“ namísto jeho přepsání výrazem „logon“.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static readonly string PreserveLoginUrlKey

Toto pole obsahuje řetězec „PreserveLoginUrl“.

Zobrazit: