Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FormsAuthenticationSettings.DefaultLoginUrl Field

Klíč pro přístup k výchozí adrese URL pro přihlášení.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static readonly string DefaultLoginUrl

Toto pole obsahuje řetězec „~/Account/Login“.

Zobrazit: