Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ExtendedMembershipProvider Methods

The ExtendedMembershipProvider type exposes the following members.

  NameDescription
Public method ChangePassword (Inherited from MembershipProvider.)
Public method ChangePasswordQuestionAndAnswer (Inherited from MembershipProvider.)
Public method ConfirmAccount(String) Aktivuje členský účet čekající na schválení.
Public method ConfirmAccount(String, String) Aktivuje členský účet čekající na vyřízení pro zadaného uživatele.
Public method CreateAccount(String, String) Vytvoří nový uživatelský účet pomocí zadaného uživatelského jména a hesla.
Public method CreateAccount(String, String, Boolean) Při přepsání v odvozené třídě vytvoří nový uživatelský účet pomocí zadaného uživatelského jména a hesla, volitelně vyžadující, že nový účet musí být před zpřístupněním k použití potvrzen.
Public method CreateOrUpdateOAuthAccount Při přepsání v odvozené třídě vytvoří nový členský účet OAuth nebo aktualizuje existující členský účet OAuth.
Public method CreateUser (Inherited from MembershipProvider.)
Public method CreateUserAndAccount(String, String) Vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet.
Public method CreateUserAndAccount(String, String, Boolean) Vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet.
Public method CreateUserAndAccount(String, String, IDictionary<String, Object>) Při přepsání v odvozené třídě vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet.
Public method CreateUserAndAccount(String, String, Boolean, IDictionary<String, Object>) Při přepsání v odvozené třídě vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet.
Protected method DecryptPassword (Inherited from MembershipProvider.)
Public method DeleteAccount Při přepsání v odvozené třídě odstraní zadaný členský účet.
Public method DeleteOAuthAccount Při přepsání v odvozené třídě odstraní účet OAuth nebo OpenID se zadaným názvem zprostředkovatele a uživatelským ID zprostředkovatele.
Public method DeleteOAuthToken Odstraní zadaný token OAuth.
Public method DeleteUser (Inherited from MembershipProvider.)
Protected method EncryptPassword(Byte[]) (Inherited from MembershipProvider.)
Protected method EncryptPassword(Byte[], MembershipPasswordCompatibilityMode) (Inherited from MembershipProvider.)
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method FindUsersByEmail (Inherited from MembershipProvider.)
Public method FindUsersByName (Inherited from MembershipProvider.)
Public method GeneratePasswordResetToken(String) Vygeneruje token pro reset hesla, který lze uživateli poslat e-mailem.
Public method GeneratePasswordResetToken(String, Int32) Při přepsání v odvozené třídě vytvoří token pro resetování hesla, který lze poslat uživateli e-mailem.
Public method GetAccountsForUser Při přepsání v odvozené třídě vrátí všechny členské účty OAuth přidružené k zadanému uživatelskému jménu.
Public method GetAllUsers (Inherited from MembershipProvider.)
Public method GetCreateDate Při přepsání v odvozené třídě vrátí datum a čas, kdy byl zadaný uživatelský účet vytvořen.
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetLastPasswordFailureDate Při přepsání v odvozené třídě vrátí datum a čas, kdy bylo pro určený uživatelský účet naposledy zadáno nesprávné heslo.
Public method GetNumberOfUsersOnline (Inherited from MembershipProvider.)
Public method GetOAuthTokenSecret Získá tajný klíč tokenu OAuth.
Public method GetPassword (Inherited from MembershipProvider.)
Public method GetPasswordChangedDate Při přepsání v odvozené třídě vrátí datum a čas, kdy bylo pro zadaný členský účet naposledy změněno heslo.
Public method GetPasswordFailuresSinceLastSuccess Při přepsání v odvozené třídě vrátí počet pokusů o nesprávné zadání hesla pro zadaný uživatelský účet od posledního úspěšného přihlášení nebo od vytvoření uživatelského účtu.
Public method GetType (Inherited from Object.)
Public method GetUser(Object, Boolean) (Inherited from MembershipProvider.)
Public method GetUser(String, Boolean) (Inherited from MembershipProvider.)
Public method GetUserIdFromOAuth Při přepsání v odvozené třídě vrátí uživatelské ID pro zadaného zprostředkovatele účtu OAuth nebo OpenID a uživatelské ID zprostředkovatele.
Public method GetUserIdFromPasswordResetToken Při přepsání v odvozené třídě vrátí ID pro uživatele na základě tokenu pro resetování hesla.
Public method GetUserNameByEmail (Inherited from MembershipProvider.)
Public method GetUserNameFromId Vrátí uživatelské jméno, které je přidruženo k zadanému uživatelskému ID.
Public method HasLocalAccount Označuje, zda uživatel má místní účet.
Public method Initialize (Inherited from ProviderBase.)
Public method IsConfirmed Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu udávající, zda byl uživatelský účet potvrzen zprostředkovatelem.
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected method OnValidatingPassword (Inherited from MembershipProvider.)
Public method ReplaceOAuthRequestTokenWithAccessToken Nahrazuje token požadavku OAuth tokenem přístupu.
Public method ResetPassword (Inherited from MembershipProvider.)
Public method ResetPasswordWithToken Při přepsání v odvozené třídě resetuje heslo po ověření, že je zadaný token pro resetování hesla platný.
Public method StoreOAuthRequestToken Ukládá token požadavku OAuth.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Public method UnlockUser (Inherited from MembershipProvider.)
Public method UpdateUser (Inherited from MembershipProvider.)
Public method ValidateUser (Inherited from MembershipProvider.)
Top
Zobrazit: