Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ExtendedMembershipProvider.StoreOAuthRequestToken Method

Ukládá token požadavku OAuth.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public virtual void StoreOAuthRequestToken(
	string requestToken,
	string requestTokenSecret
)

Parameters

requestToken
Type: System.String
Token požadavku
requestTokenSecret
Type: System.String
Tajný klíč tokenu požadavku
Zobrazit: