Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ExtendedMembershipProvider.GetPasswordFailuresSinceLastSuccess Method

Při přepsání v odvozené třídě vrátí počet pokusů o nesprávné zadání hesla pro zadaný uživatelský účet od posledního úspěšného přihlášení nebo od vytvoření uživatelského účtu.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public abstract int GetPasswordFailuresSinceLastSuccess(
	string userName
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno účtu.

Return Value

Type: System.Int32
Počet nezdařených pokusů o zadání hesla pro zadaný uživatelský účet.
Zobrazit: