Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ExtendedMembershipProvider.GeneratePasswordResetToken Method

Vygeneruje token pro reset hesla, který lze uživateli poslat e-mailem.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method GeneratePasswordResetToken(String) Vygeneruje token pro reset hesla, který lze uživateli poslat e-mailem.
Public method GeneratePasswordResetToken(String, Int32) Při přepsání v odvozené třídě vytvoří token pro resetování hesla, který lze poslat uživateli e-mailem.
Top
Zobrazit: