Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ExtendedMembershipProvider.DeleteAccount Method

Při přepsání v odvozené třídě odstraní zadaný členský účet.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public abstract bool DeleteAccount(
	string userName
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud byl účet odstraněn, jinak hodnotafalse.

Další informace naleznete v tématu SimpleMembershipProvider.DeleteAccount(String).

Zobrazit: