Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ExtendedMembershipProvider.CreateUserAndAccount Method

Vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method CreateUserAndAccount(String, String) Vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet.
Public method CreateUserAndAccount(String, String, Boolean) Vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet.
Public method CreateUserAndAccount(String, String, IDictionary<String, Object>) Při přepsání v odvozené třídě vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet.
Public method CreateUserAndAccount(String, String, Boolean, IDictionary<String, Object>) Při přepsání v odvozené třídě vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet.
Top

Další informace naleznete v přehledu třídy WebSecurity.

Zobrazit: