Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebMatrix.WebData Namespace

Obor názvů WebMatrix.WebData obsahuje třídy, které zjednodušují členství a zabezpečení v rozhraní ASP.NET Web Pages. Tento obor názvů obsahuje třídy, které pomáhají vytvářet a odstraňovat uživatelské účty, definovat role a spravovat hesla účtů.

  ClassDescription
Public classExtendedMembershipProviderPředstavuje abstraktní třídu, která slouží k prodloužení systému členství poskytovaného třídou MembershipProvider.
Public classFormsAuthenticationSettingsDefinuje názvy klíčů, které potlačí výchozí nastavení v oddílu <appSettings> souboru Web.config.
Public classOAuthAccountDataPředstavuje účet OAuth nebo OpenID.
Public classPreApplicationStartCodeZajišťuje registrační bod pro spouštěcí kód před aplikací.
Public classSimpleMembershipProviderZajišťuje podporu pro úlohy správy členství webové stránky, jako je vytváření účtů, odstraňování účtů a správa hesel.
Public classSimpleRoleProviderZajišťuje základní funkčnost správy rolí.
Public classWebSecurityZajišťuje bezpečnostní a ověřovací funkce pro aplikace rozhraní ASP.NET Web Pages, včetně schopnosti vytváření uživatelských účtů, přihlašování a odhlašování uživatelů, resetování nebo změny hesel a provádění souvisejících úloh.
Zobrazit: