Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DynamicRecord.Columns Property

Vrací seznam obsahující název jednotlivých sloupců v instanci DynamicRecord.

Namespace:  WebMatrix.Data
Assembly:  WebMatrix.Data (in WebMatrix.Data.dll)

public IList<string> Columns { get; private set; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IList<String>
Seznam obsahující název jednotlivých sloupců.
Zobrazit: