Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Database Events

The Database type exposes the following members.

  NameDescription
Public event Static member ConnectionOpened Vyskytne se tehdy, když je instancí třídy Database otevřeno nové databázové spojení.
Top
Zobrazit: