Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Database.OpenConnectionString Method

Otevře připojení k databázi pomocí zadaného připojovacího řetězce.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Static member OpenConnectionString(String) Otevře připojení k databázi pomocí zadaného připojovacího řetězce.
Public method Static member OpenConnectionString(String, String) Otevře připojení k databázi pomocí připojovacího řetězce a zadaného zprostředkovatele.
Top
Zobrazit: