Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Database.Execute Method

Provede SQL výraz, který není dotazem.

Namespace:  WebMatrix.Data
Assembly:  WebMatrix.Data (in WebMatrix.Data.dll)

public int Execute(
	string commandText,
	params Object[] args
)

Parameters

commandText
Type: System.String
Výraz SQL k provedení.
args
Type: System.Object[]
(Volitelné) Parametry k předání do výrazu SQL.

Return Value

Type: System.Int32
Počet záznamů ovlivněný výrazem SQL.

ExceptionCondition
ArgumentException

Parametr commandText má hodnotu null nebo je prázdný.

Metoda Execute slouží k provádění příkazů v databázi, které nejsou dotazem. Například příkazy SQL Drop, Create, Delete, Update a Insert.

Zobrazit: