Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Database.Dispose Method

Uvolní všechny prostředky používané instancí třídy Database

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Dispose() Uvolní všechny prostředky používané instancí třídy Database
Protected method Dispose(Boolean) Uvolní nespravované prostředky používané instancí třídy Database a volitelně uvolní spravované prostředky.
Top
Zobrazit: