Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Database.Close Method

Zavře otevřenou databázi.

Namespace:  WebMatrix.Data
Assembly:  WebMatrix.Data (in WebMatrix.Data.dll)

public void Close()

Když zavoláte tuto metodu na databázi, která již byla uzavřena, nedojde k žádné chybě.

Zobrazit: