Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebMatrix.Data Namespace

Obor názvů WebMatrix.Data obsahuje třídy, které zjednodušují spolupráci databáze s rozhraním ASP.NET Web Pages. Tento obor názvů obsahuje třídy umožňující otevírání databáze, dotazování databáze a posílání příkazů do databáze, a zároveň umožňující pracovat s řádky databáze, které jsou vráceny dotazy SQL.

  ClassDescription
Public classConnectionEventArgsZajišťuje data pro událost ConnectionOpened třídy Database.
Public classDatabasePoskytuje metody a vlastnosti, které slouží k přístupu a správě dat uložených v databázi.
Public classDynamicRecordPředstavuje datový záznam pomocí vlastního popisovače typu a možností prostředí DLR (Dynamic Language Runtime).
Zobrazit: