Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda TypeConverter.GetCreateInstanceSupported ()

.NET Framework (current version)
 

Vrátí, zda změna hodnoty v tomto objektu vyžaduje volání CreateInstance metodu pro vytvoření nové hodnoty.

Obor názvů:   System.ComponentModel
Sestavení:  System (v System.dll)

public bool GetCreateInstanceSupported()

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud změna vlastnosti na tomto objektu vyžaduje volání CreateInstance k vytvoření nové hodnoty; jinak false.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: