Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen překladatelem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

.NET Framework 4.5

Poznámka Poznámka

Dokumentace o rozhraní .NET Framework 4.5 obsahuje informace o rozhraní .NET Framework 4.5.1, které se vydává spolu se sadou Visual Studio 2013 a je součástí systému Windows 8.1. Seznam nových funkcí a změn v rozhraní .NET Framework 4.5.1 naleznete v tématu Co je nového. Seznam podporovaných platforem naleznete v tématu Požadavky na systém rozhraní .NET Framework.

Stáhnout rozhraní .NET Framework 4.5 nebo 4.5.1

Rozhraní .NET Framework je vývojová platforma pro sestavování aplikací pro systémy Windows, Windows Phone, Windows Server a Microsoft Azure. Sestává z modulu CLR a knihovny tříd rozhraní .NET Framework, která obsahuje třídy, rozhraní a typy hodnot podporující širokou škálu technologií. Rozhraní .NET Framework poskytuje spravované prostředí pro spouštění, zjednodušený vývoj a nasazení a integraci s různými programovacími jazyky, včetně jazyků Visual Basic a Visual C#.

Seznam základních technologií rozhraní .NET Framework a podporu aplikační platformy naleznete v plánu. Obecný úvod k rozhraní .NET Framework pro uživatele a vývojáře naleznete v tématu Začínáme. Úvod do architektury a klíčových funkcí rozhraní .NET Framework naleznete v přehledu.

Dokumentace k rozhraní .NET Framework obsahuje rozsáhlý popis knihovny tříd, konceptuální přehledy, podrobné postupy a informace o příkladech, kompilátorech a nástrojích příkazového řádku. Pro další informace, které vás mohou zajímat, nahlédněte do následujícího seznamu hlavních témat.

Začínáme s rozhraním .NET Framework

Poskytuje ucelený přehled o rozhraní .NET Framework a odkazy na další materiály.

Novinky v rozhraní .NET Framework 4.5

Popisuje hlavní nové funkce a změny v nejnovějších verzích rozhraní .NET Framework. Obsahuje seznam zastaralých typů a členů a poskytuje návod pro migraci aplikací z předchozí verze rozhraní .NET Framework.

Průvodce vývojem s použitím rozhraní .NET Framework

Poskytuje postupy pro všechny klíčové oblasti technologie a úkoly pro vývoj aplikací včetně vytváření, konfigurace, ladění, zabezpečení a nasazení aplikace a informací o dynamickém programování, interoperabilitě, rozšiřitelnosti, správě paměti a podprocesech.

.NET Framework – nástroje

Popisuje nástroje, které pomáhají vyvíjet, konfigurovat a nasazovat aplikace s použitím technologií rozhraní .NET Framework.

.NET Framework – ukázky rozhraní

Obsahuje odkazy na galerii vzorových příkladů kódu na webu MSDN pro vzorové aplikace, které demonstrují technologie rozhraní .NET Framework.

Knihovna tříd rozhraní .NET Framework

Poskytuje syntaxi, ukázky kódu a související informace pro každou třídu obsaženou v jmenných prostorech platformy .NET Framework.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft