Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Přehled ovládacích prvků webového serveru tlačítek

.NET Framework 4

Pomocí ovládacích prvků webového serveru ASP.NET tlačítka umožníte uživatelům odeslat stránku na server. Tlačítka spustí událost v serverovém kódu, kde je možné událost zpracovat a odpovědět na postback. Například uživatel může upozornit, že dokončil formulář nebo že chce provést určitý příkaz. Ovládací prvek Button může vyvolat událost také v klientském skriptu, kde můžete reagovat na událost před odesláním stránky, popřípadě můžete odeslání stránky úplně zrušit.

Technologie ASP.NET obsahuje několik druhů tlačítek, z nichž je na webových stránkách každý zobrazen odlišně, jak je uvedeno v následující tabulce:

Ovládací prvek

Popis

Button

Představuje standardní příkazové tlačítko, které je vykresleno jako HTML element input.

LinkButton

Na stránce se vykreslí se jako hypertextový odkaz. Obsahuje však klientský skript, který způsobí, že formulář může být odesílán zpět na server. (Skutečný hypertextový odkaz můžete vytvořit pomocí ovládacího prvku webového serveru HyperLink.)

ImageButton

Jako tlačítko vykreslí grafiku. To je užitečné pro předkládání tlačítek s bohatým vzhledem. Ovládací prvek ImageButton obsahuje také informace o souřadnicích klepnutí uvnitř grafiky.

HtmlButton , HtmlInputButton nebo HtmlInputImage.

Tlačítka HTML elementů, které můžete naprogramovat jako ovládací prvky webového serveru ASP.NET.

Informace o rozdílech mezi HTML ovládacími prvky a ovládacími prvky webového serveru naleznete v tématu Přehled ovládacích prvků webového serveru technologie ASP.NET.

ImageMap

Umožňuje vytvořit grafiku s aktivními oblastmi, na které mohou uživatelé pro vyvolání postback nebo jiné akce klepnout.

PoznámkaPoznámka

Ovládací prvek ImageMap umožňuje vytvořit grafiku s aktivními oblastmi, na které mohou uživatelé klepnout za účelem odeslání stránky nebo za účelem vykonání jiných akcí.

V následující tabulce jsou uvedeny úkoly, které jsou často prováděny pomocí ovládacích prvků webového serveru ASP.NET tlačítek.

Situace

Implementace

Reakce na událost tlačítka.

V serverovém kódu vytvořit obslužnou rutinu pro událost Click nebo Command daného tlačítka.

Určení tlačítka, které mezi několika dalšími tlačítky způsobilo postback.

V obslužné rutině události Click nebo události Command daného tlačítka přetypovat parametr source na příslušný typ (Button, LinkButton nebo ImageButton) a pak získat ID objektu.

Spustit klientský skript po klepnutí na tlačítko a před odesláním na server (například pro zobrazení potvrzující zprávy).

Do vlastnosti OnClientClick tlačítka přidat JavaScript kód. Chcete-li v klientském skriptu zrušit postback, z klientského kódu vraťte hodnotu false.

Určení souřadnic klepnutí uživatele v obrázkovém tlačítku.

Použít ovládací prvek ImageButton a v události Click tlačítka získat hodnoty X a Y objektu ImageClickEventArgs, který je předán obslužné rutině události. Další informace získáte v níže uvedeném příkladu.

Jako odpověď na klepnutí na tlačítko odeslat hodnoty na jinou stránku, než na tu, na které je na toto tlačítko.

Nastavit vlastnost PostBackUrl tlačítka. Další informace naleznete v tématu Přesměrování uživatelů na jinou stránku.

Určit, zda klepnutí na tlačítko způsobí ověření vstupu uživatele.

Povolit nebo zakázat vlastnost CausesValidation tlačítka.

Určit, které ovládací prvky na stránce provedou ověřování v reakci na klepnutí na tlačítko.

Nastavit vlastnost ValidationGroup tlačítka na odpovídající název používaný s ovládacími prvky ověřování.

Konfigurovat tlačítko tak, aby způsobilo postback části stránky.

Tlačítko umístit douvnitř ovládacího prvku UpdatePanel nebo mimo ovládací prvek UpdatePanel a dané tlačítko nastavit jako spouštěč. Další informace naleznete v tématu Přehled ovládacího prvku UpdatePanel a Částečné vykreslení stránky – přehled.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft