Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost UIElement.HasEffectiveKeyboardFocus

.NET Framework (current version)
 

Získá hodnotu, která označuje, zda UIElement fokus.

Obor názvů:   System.Windows
Sestavení:  PresentationCore (v PresentationCore.dll)

protected internal virtual bool HasEffectiveKeyboardFocus { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Boolean

true Pokud UIElement fokus, jinak false.

Tuto vlastnost k určení, pokud má element fokus klávesnice můžete přepsat podtřídy. To je užitečné, když vaše UIElement obsahuje prvky, které mohou mít fokus klávesnice a chcete, aby vaše prvku, který má sestava má fokus.

.NET Framework
K dispozici od 4.5
Zpět na začátek
Zobrazit: