Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Visual.IsDescendantOf (DependencyObject)

.NET Framework (current version)
 

Určuje, zda je vizuální objekt následníka vizuální objekt předchůdce.

Obor názvů:   System.Windows.Media
Sestavení:  PresentationCore (v PresentationCore.dll)

public bool IsDescendantOf(
	DependencyObject ancestor
)

Parametry

ancestor
Type: System.Windows.DependencyObject

Hodnotu typu DependencyObject.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true je-li visual objektu následníka ancestorjinak false.

.NET Framework
K dispozici od 3.0
Zpět na začátek
Zobrazit: