Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda InputBinding.CloneCore (Freezable)

.NET Framework (current version)
 

Zkopíruje základní (bez animací) hodnoty vlastností zadaného objektu.

Obor názvů:   System.Windows.Input
Sestavení:  PresentationCore (v PresentationCore.dll)

protected override void CloneCore(
	Freezable sourceFreezable
)

Parametry

sourceFreezable
Type: System.Windows.Freezable

Objekt klonovat.

.NET Framework
K dispozici od 4.0
Zpět na začátek
Zobrazit: