Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageRenderingBase.Write Method

Zapíše zadaný parametr jako zapouzdřený kód HTML.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Write(Object) Zapíše řetězcovou reprezentaci zadaného objektu jako řetězec v kódu HTML. (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public method Write(HelperResult) Zapíše zadaný objekt HelperResult jako řetězec v kódu HTML. (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Top
Zobrazit: