Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageRenderingBase.PageData Property

Při přepisu v odvozené třídě poskytuje přístup jako pole k datům stránky, jež jsou sdílena mezi stránkami, stránkami rozložení a částečnými stránkami.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public abstract IDictionary<Object, Object> PageData { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IDictionary<Object, Object>
Objekt poskytující přístup jako pole k datům stránky
Zobrazit: