Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageHttpHandler Fields

The WebPageHttpHandler type exposes the following members.

  NameDescription
Public field Static member WebPagesVersionHeaderName Název značky HTML (X-AspNetWebPages-Version) pro verzi specifikace ASP.NET Web Pages, kterou používá tato webová stránka
Top
Zobrazit: