Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageHttpHandler.WebPagesVersionHeaderName Field

Název značky HTML (X-AspNetWebPages-Version) pro verzi specifikace ASP.NET Web Pages, kterou používá tato webová stránka

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static readonly string WebPagesVersionHeaderName
Zobrazit: